top of page

 

חדשנות

עוצמה

גמישות

אבטחה

Google Apps,AWS,Cloud Backup,high-T, מחשוב ענן

תשתיות מחשוב מאובטחות לכל מטרה

 

גמישות בהקצאת משאבים+תשלום לפי צריכה=חסכון ניכר בעלויות IT

המציאו מחדש את השימוש שלכם בטכנולוגיה!

 

כל תשתיות פיתוח, ניסוי וייצור עומדות לרשותכם. שלמו רק על פי צריכה בפועל. אין צורך לרכוש משאבים מראש ולתקופות קצובות!

גמישות מלאה בהקצאת משאבים, מגובה במערך אוטומציה המוריד את העלוית התפעוליות ומערך שו"ב המצמצם את הסיכונים.

Google Apps,AWS,Cloud Backup,high-T, מחשוב ענן
אחסון והפצת מידע

הקצאה מהירה של נפחי מידע בכל גודל וקצבי העברה גבוהים. חלוקת מידע ע"פ מיקום גאוגרפי של משתמשים, גיבוי וארכיב, חיבור ישיר אל מערכות פנים-ארגוניות.

תשלום על פי צריכה בלבד

Google Apps,AWS,Cloud Backup,high-T, מחשוב ענן
מנועי ניתוח מידע

יישומי HADOOP, קליטה ועיבוד של נתונים במערכות זמן-אמת, תזמור פעולות לעיבוד תהליכי של נתונים.

תשלום על פי צריכה בלבד

Google Apps,AWS,Cloud Backup,high-T, מחשוב ענן
שירותים אפליקטיבים

ניהול תורים להעברת מסרים, שליחת הודעות בערוצי תקשורת, מנגנוני ניהול תהליכים פנים-אפליקטיבים, מנועי חיפוש, המרת קבצי מדיה בכל נפח.

תשלום על פי צריכה בלבד

Google Apps,AWS,Cloud Backup,high-T, מחשוב ענן
מחשוב ורשתות תקשורת

הקמה מהירה של שרתים בכל מערכת הפעלה ולכל משימה. קישור לאינטרנט ו/או בענן פרטי. ניהול אוטומטי של משאבי תקשורת בהתאם למיקום גאוגרפי של הלקוחות.

תשלום על פי צריכה בלבד

Google Apps,AWS,Cloud Backup,high-T, מחשוב ענן
בסיסי נתונים

ניהול נתונים ללא תקורות ניהול בסיסי נתונים. פתרונות אחסון ואחזור של נפחי נתונים ענקיים, עיבוד של נתונים לא סדורים, ויישומי NoSQL.

תשלום על פי צריכה בלבד

Google Apps,AWS,Cloud Backup,high-T, מחשוב ענן
פריסה וניהול

ניהול הרשאות מתקדם, תיעוד פניות API, פריסה אוטומטית של תבניות מערכי מחשוב, מערך שו"ב מתקדם לניטור ותגובה, מנגנונים לניהול מחזור יישום מפיתוח לניסוי לייצור.

תשלום על פי צריכה בלבד

bottom of page