top of page
Google Apps,AWS,Cloud Backup,high-T, מחשוב ענן

מערכת Spanning Backup

 

גיבוי יומי, מלא, של כל המידע בחשבון ה- Google Apps הארגוני

מערכת Google Apps מבטיחה זמינות מלאה ותמידית של המידע. אבל מחיקה, היא פעולה לגיטימית במערכת ועלולה להתרחש בתום לב ואפילו במזיד.

Spanning Backup מגבה את כל המידע במערכת Google Apps (דוא"ל, יומנים, אנשי קשר, מסמכים ואפילו אתרים) בשיטת ענן-לענן וללא גישה למשאבי המחשב המקומי. שחזור המידע הינו פשוט וקל ומתבצע באופן עצמאי או בעזרת מנהל. מכל מקום ומכל מחשב.

Google Apps,AWS,Cloud Backup,high-T, מחשוב ענן
למה high-T?

 

 • מפיצה רשמית של Spanning Cloud Apps. גישה ישירה אל אנשי קשר - תמיכה מהירה והיכרות נרחבת עם המוצר.
   

 • שותפה בפיתוח המערכת.  במסגרת הקשר בין החברות, השתתפנו באפיון המוצר. צרכי לקוחותינו הנחו אותנו.
   

 • נסיון נרחב של מאות משתמשים. מרבית לקוחותינו כבר הצטרפו להצלחה. בכל פרוייקט אנו לומדים משהו חדש ומחזיקים כיום בנסיון הנרחב ביותר בישראל ביישום מערכות גיבוי בענן.

למה Spanning Backup?

 

 • חזקה, וקלה לשימוש. המערכת מספקת מבט רחב על כל המידע השמור בה, ומספקת למנהל המערכת כלים לניהול מדיניות גיבוי ושחזור.
   

 • גיבוי ללא גבולות. אין צורך לדאוג לנפחי אחסון. כל עוד רשיון השימוש בתוקף, המערכת שומרת נתונים ללא מגבלת מקום ו/או עומק הסטורי.
   

 • אבטחה ופרטיות. המערכת נושאת הסמכת תאימות לתקן חשבונאי SSAE 16 Type II, ומחוייבת לזמינות של 99.9% .
   

 • גיבויים אוטומטים ויזומים. מדי יום המערכת מבצעת גיבוי אוטומטי מלא. בנוסף, ניתן ליזום גיבויים נוספים בכל עת.
   

 • שחזור לנקודת זמן. גישה להיסטוריית הנתונים השמורים במערכת, ואפשרות שחזור נתונים כפי שהיו בנקודת זמן מסויימת.
   

bottom of page