top of page
Google Apps,AWS,Cloud Backup,high-T, מחשוב ענן

מערכת Spanning Backup

 

גיבוי יומי, מלא, של כל המידע בחשבון ה- Google Apps הארגוני

מערכת Google Apps מבטיחה זמינות מלאה ותמידית של המידע. אבל מחיקה, היא פעולה לגיטימית במערכת ועלולה להתרחש בתום לב ואפילו במזיד.

Spanning Backup מגבה את כל המידע במערכת Google Apps (דוא"ל, יומנים, אנשי קשר, מסמכים ואפילו אתרים) בשיטת ענן-לענן וללא גישה למשאבי המחשב המקומי. שחזור המידע הינו פשוט וקל ומתבצע באופן עצמאי או בעזרת מנהל. מכל מקום ומכל מחשב.

Google Apps,AWS,Cloud Backup,high-T, מחשוב ענן
Google Apps,AWS,Cloud Backup,high-T, מחשוב ענן

בטוחים עם Spanning Backup + high-T

 

המידע שלכם נשאר זמין תמיד, ובטוח תמיד. תמיכת high-T מבטיחה שקט נפשי.

bottom of page